جهت اطلاع از مزایدات فروش ضایعات شرکتهای گروه سایپا به لینک sudico.ir مراجعه قرمایید